Åpningstider: Onsdag - fredag 11- 18, lørdag 10 - 16, søndag 12 - 16

Ny utstilling på Det Gule Huset

18. august kl.14:00 åpner vi utstillingen «En del av horisonten» med Astrid Sleire

Velkommen!

Astrid Sleire (født 1961 Bergen) er utdannet ved Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design i Bergen med hovedfag i keramikk. Hun lager skulpturer i keramikk og betong og har utført flere prosjekter for Kunst i Offentlige Rom. Hun har deltatt med arbeider på inviterte og juryerte utstillinger både nasjonalt og internasjonalt. 

I de siste årene har hun bygget små skulpturer som relaterer seg til størrelsen på hendene sine. Formene kan sees på som fragmenter som refererer til både arkitektur og natur. Et bredt spekter av farger er med på å intensivere formene og skaper kontraster i den totale installasjonen. De separate delene har blitt råbrent, glasert og deretter stablet eller sammenstilt til å danne former med variasjoner som omfavner både høyde, bredde og dybde. Installasjonene viser en del av et landskap av glaserte former som både er stabil og prekær. 

Utstillingen hun viser i Det Gule Huset kretser rundt temaet den synlige horisonten. Temaet peker på en konkret avgrensning og er blant annet en drivkraft for hvordan hun arbeider med sammenstilling av objekter i gallerirommet. 

Utstillingen står til 16. september.

Følg oss på Facebook - Trykk på F-en helt nederst på denne siden.


Les mer her

//

//

foto: Øystein Klakegg

 

 

 


Det Gule Huset - Postboks 165, 1378 Nesbru. Tlf: 66 84 52 05, e-post: post@detgulehuset.no        

Det Gule Huset Facebook side