Åpningstider: Onsdag - fredag 11- 18, lørdag 10 - 16, søndag 12 - 16

Ny utstilling på Det Gule Huset

Velkommen til utstillingsåpning Lørdag 20. januar kl. 14:00

 

tilbøyeligheter // Martine Linge

Til denne utstillingen viser Martine Linge utvalgte skulpturer fra et større pågående prosjekt.

Linge bearbeider kjent og ukjent og føyer dem sammen til romlige riss. Hennes finstemte koblinger av gjenkjennelige gjenstander og selvbygde former skaper glidninger mellom det faktiske og det fabulerende. Tingene i seg selv unnslipper ikke sine vante meninger, men satt inn i nye sammenhenger kan de være med å åpne for skråblikk. Hun bruker sine materialer fritt - alt fra tre, tekstil eller bronse, til blyant - og ved varsom håndtering og uventede sammenføyninger påkaller hun vår oppmerksomhet.

Martine Linge (f. Oslo 1959) har tidligere tilknytning til Asker. Hun bor og arbeider i dag på Ekely i Oslo, og har grovverksted på Fornebu i Bærum - i flyplassens gamle brannstasjon.

Linge har stilt ut i inn- og utland, har utført mange offentlige oppdrag, mottatt stipendier, er innkjøpt av offentlige samlinger og har hatt ulike faglige verv siden hun avsluttet studiene i 1990.

www.martinelinge.no

 

continuum // Solveig Aalberg

Utstillingen CONTINUUM består av håndvevde miniatyrer.

Solveig Aalberg utforsker tekstilens muligheter til å skape uttrykk som har en taktil tilstedeværelse og som samtidig appellerer til tankens spillerom. 

Aalbergs arbeider kjennetegnes ved å være bygget opp av repeterende formelementer som varieres. Utforskingen foregår gjerne i serier og hun skaper uttrykk ved hjelp av materialer som lin, bomull, folie og acryl. Den langsomme tilblivelsen av hvert arbeid, fra farging av garn og veving til bearbeiding med sting, forteller om konsentrasjon og nærvær.

 ”Jeg retter oppmerksomheten mot det enkle og det komplekse – Det dreier seg om tråd, farge, vevteknikker og visuell komposisjon. Tittelen CONTINUUM viser til hvordan arbeidene bygges og utvikles: Gjentagelse og forflytning er hovedtema. Dette leder til en rytme som repeteres og repeteres og som samtidig endres, nesten umerkelig  eller mye.-  Som dagene vi lever.

 Arbeidene i CONTINUUM  er bygget over samme lest men på varierende vis. Slik kan de gi resonnans til hverandre.” 

Aalberg er utdannet tekstilkunstner fra  Kunsthøgskolen i Oslo i 1983. Året etter  debuterte hun med tekstiler og tegninger på Østlandsutstillingen og i Kunstnerforbundet.  I årenes løp har Aalberg hatt flere separatutstillinger , bl.a F15, RAM galleri, Akershus Kunstsenter og Trafo Kunsthall. Hun har deltatt på  gruppeutstillinger både nasjonalt og internasjonalt. I januar 2018 - april 2019 er hun aktuell som en av 5 norske deltagere på den europeiske vandreutstillingen  Artapestry5.

www.solveigaalberg.no

Følg oss på Facebook - Trykk på F-en helt nederst på denne siden.


Les mer her

Martine Linge og Solveig Aalberg

Martine Linge og Solveig Aalberg

 

 

 

 

 


Det Gule Huset - Postboks 165, 1378 Nesbru. Tlf: 66 84 52 05, e-post: post@detgulehuset.no        

Det Gule Huset Facebook side