Det Gule Huset

Ligger ved det gamle Holmensenteret i Asker.

Postadresse:
Postboks 165, 1378 Nesbru
Tlf. utsalg/galleri: 66 84 52 05
post@detgulehuset.no


Åpningstider:
Onsdag-fredag: 11-18
Lørdag: 10-16   
Søndag: 12-16
NB! stengt mandag og tirsdag.

Jul, påske og sommer:
Se info på hjemmesiden i det aktuelle tidsrommet


Offentlig kommunikasjon:

Buss fra Oslo hver halve time
Buss nr. 251, 252, stoppested Holmen
Fra Asker buss nr. 707

Kjørekart

Kjørekart

Det Gule Huset - Postboks 165, 1378 Nesbru. Tlf: 66 84 52 05, e-post: post@detgulehuset.no        

Det Gule Huset Facebook side