Det Gule Huset i Asker

OM DET GULE HUSET / HISTORIKK

Det Gule Huset (DGH) ble etablert i 1980 og er et kunstnerstyrt formidlings- og visningssted for billedkunst og kunsthåndverk.

Stedet driftes av medlemmene, som alle er utøvende kunstnere tilknyttet NBK (Norske Billedkunstnere), eller NK (Norske Kunsthåndverkere).

DGH er en frivillig organisasjon uten private eiere og drives etter dugnadsprinsippet. Et evnt. overskudd går direkte tilbake til den daglige driften. Et styre har ansvar for økonomi og regnskap, samt den daglige driften mellom årsmøtene. Et kunstnerisk råd sikrer den kunstneriske kvaliteten på utstillinger, nye medlemmer og kommittenter.

DGH er et av de få gjenlevende verkstedutsalgene fra 70-/ 80-tallet, men stedet har hele tiden vært i en særklasse da vi også har presentert billedkunst og drevet galleri. Vi er i dag det eneste permanente stedet i Asker (og et av få på landsbasis) som viser og videreformidler et bredt utvalg av både kunsthåndverk og samtidsgrafikk.

Etter så mange års sammenhengende drift regnes DGH som en kulturinstitusjon i Asker. Kunstnere og andre interesserte utenfor Asker, kjenner også godt til stedet.

DGH holder til i en verneverdig bygning på Holmen i Asker. Trebygningen, som er på ca. 200 m2 fordelt på to etasjer, har huset Askers nest eldste skole, Vogellund skole fra 1848 –1932. Bygningen er godt bevart og ligger som en oase nær sjøen, omgitt av trær og store plener.

Vi har et godt samarbeid med Asker kommune, som eier bygningen og står for det utvendige vedlikeholdet. Vi mottar også støtte til driften, både fra kommunen og Norske Kunsthåndverkere, noe vi setter stor pris på og er helt avhengige av for å kunne drive stedet videre.

Det er store framtidsplaner for området med ”fjordbyen” Holmen som skal satse på boliger, natur, miljø og ikke minst nærheten til sjøen. Alle instanser ønsker å bevare DGH som galleri også i fremtiden. Det er til og med tegnet inn på reguleringsplanene for området. I umiddelbar nærhet finner du også flotte friluftsarealer med bl.a. badestrand og kystkultursti. Funkisperlen Hvalstrand Bad ligger heller ikke langt unna.

Tidligere var det verksteder for noen av husets kunstnere i 2.etg. Disse er nå avviklet og det er med stor glede vi nå også kan ta med besøkende opp i 2.etg. slik at de kan få se mer av den vakre bygningen og bli inspirert av nok en utstilling.

I tidsrommet 2013-2016 gjennomgikk DGH en stor fornyelsesprosess. Hele huset er pusset opp og mange nye kunstnere har kommet inn i ”stallen” vår. I 2015 fikk vi ny logo,  ny brosjyre og websiden ble oppgradert.

Det Gule Huset - Postboks 165, 1378 Nesbru. Tlf: 66 84 52 05, e-post: post@detgulehuset.no        

Det Gule Huset Facebook side