UTSALGET 

I utsalget finner du til enhver tid et bredt utvalg av unike arbeider innenfor glass, keramikk, smykker og billedkunst, samt noen få spesielle tekstilarbeider.

Det Gule Huset presenterer arbeider av ca. 130 profesjonelle kunstnere, fordelt ca. 50/50 mellom kunsthåndverk og billedkunst, for det meste grafikk.

Vi bestreber oss på å vise nye uttrykk og kunstnere, i tillegg til vårt utvalg av de mer etablerte. Vi legger stor vekt på godt håndverk og har originalgrafikk i små opplag.

Det Gule Huset eier ikke kunsten som formidles, men tar en provisjon ved salg som går til driften. Resten av salgssummen går direkte tilbake til den enkelte kunstner.

Medlemmer og kommittenter må godkjennes av et kunstnerisk råd.
Velkommen til å søke.

Se en oversikt over våre kunstnere her 

Det Gule Huset - Postboks 165, 1378 Nesbru. Tlf: 66 84 52 05, e-post: post@detgulehuset.no        

Det Gule Huset Facebook side